Тээврийн дээд сургууль

Мэдээ, мэдээлэл


ТӨГСӨГЧ - АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН УУЛЗАЛТ

Нийтлэгдсэн өдөр : 2016-05-24

Ном, сурах бичиг


  • test book
  • Book4
  • Book3
  • Book2

Мэндчилгээ


               Ард олондоо Төмөр Замын Техникум нэрээр алдаршсан Төмөр замын мэргэжлийн сургууль нэг жарныг насаллаа. Түүхийн энэ онцлох үедээ Төмөр Замын Дээд сургууль маань төмөр замаас гадна авто...

Дэлгэрэнгүй

Бидний сургууль